Kontakt adresa:

Direktor, Vladan Cvetković

"EURO-COMMERCE" d.o.o.
Dragoljuba Rakića bb
18400 Prokuplje

E-mail:
pkeurocommerce@yahoo.com

Telefoni:
027/322-310, 063/191 11 44, 063 191 11 04

Služba prodaje:

Marija Grujić
Sanja Stevanović
Ivana Milanović

Transport:

Jovana Todorović, 063 191 11 34

Očekujemo komentare, pitanja i predloge